I.C.O.N. Salons

Shop

Privacy beleid

Privacy beleid

I.C.O.N. Salons geeft veel om uw privacy.

Elke natuurlijke persoon die I.C.O.N. Salons informatie geeft en/of die een (potentiële) contractant is, communiceert persoonsgegevens zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Hierna: AVG).

I.C.O.N. Salons, vertegenwoordigd door Aaite Rillaerts | aaite@iconsalons.be | Grote Bollostraat 40, 3120 Tremelo, respecteert en beschermt de persoonsgegevens die worden vrijgegeven door de gebruiker in een formulier van de website van I.C.O.N.  Salons.

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. In allen andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven. Uw gegevens verlaten niet de EER en worden niet onderworpen aan een geautomatiseerd proces.

REGISTER

Als alle bovenstaande velden werden ingevuld, gelieve dan te klikken op de knop 'registreren'. Het kan een tiental seconden duren vooraleer je geregistreerd bent. Wacht geduldig af en vernieuw de pagina niet. Je ontvangt een mail zodra de registratie gelukt is.

Jouw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor onze eigen administratie en zoals omschreven in ons privacy beleid.