I.C.O.N. Salons

Shop

Privacy beleid

Privacy beleid

I.C.O.N. Salons geeft veel om uw privacy.

Elke natuurlijke persoon die I.C.O.N. Salons informatie geeft en/of die een (potentiële) contractant is, communiceert persoonsgegevens zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Hierna: AVG).

I.C.O.N. Salons, vertegenwoordigd door Aaite Rillaerts | aaite@iconsalons.be | Grote Bollostraat 40, 3120 Tremelo, respecteert en beschermt de persoonsgegevens die worden vrijgegeven door de gebruiker in een formulier van de website van I.C.O.N.  Salons.

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. In allen andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven. Uw gegevens verlaten niet de EER en worden niet onderworpen aan een geautomatiseerd proces.

Registreren

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacybeleid.